Strafrecht

Strafrecht · 19 december 2018
Artikel 5 van het Strafwetboek was reeds gewijzigd bij wet van 4 mei 1999 en 3 augustus 2012 en werd nu recentelijk bij wet van 11 juli 2018 aangepast. Artikel 5 luidt nu als volgt: "Art. 5. Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. Met rechtspersonen worden...