· 

De huuropzeg bij einde huur: een formaliteit of toch iets meer?

Indien de overeengekomen huurtijd afloopt, dan kan zich de vraag opdringen of men dan als huurder dan wel als verhuurder stappen moet ondernemen. Is het essentieel dat de huur formeel wordt opgezegd door één van hen, of mag je er van uitgaan dat je als huurder de woning mag verlaten bij einde huur dan wel dat je als verhuurder de huurder kan dwingen de woning te verlaten.

 

De vraag of de huur formeel moet worden opgezegd is dan ook relevant zowel voor de huurder die wenst te vertrekken, als voor de verhuurder dewelke terug wil kunnen beschikken over zijn onroerend goed.

 

Desondanks men als partijen is overeengekomen dat de huur eindigt op een bepaalde dag, is het antwoord op de vraag zeer duidelijk: zowel op de huurder als op de verhuurder rust de verplichting om de huurovereenkomst (tijdig) op te zeggen, dit ook wanneer de huur in principe op een einde loopt.

 

Het voorgaande geldt althans indien men niet wenst dat de huur van rechtswege wordt verlengd.

Wanneer er moet worden opgezegd, zal afhankelijk zijn (i) van de vraag of men optreedt als huurder dan wel als verhuurder, alsook (ii) van de vraag of de huur werd aangegaan onder het negenjarige duurstelsel, dan wel of de huur werd aangegaan onder het korte duurstelsel.

 

Heb je bijkomende vragen over de te respecteren opzegtermijnen, dan wel huur in het algemeen, dan kan u ons steeds contacteren voor een afspraak, hetzij per mail via info@advocaten-heist.be  dan wel telefonisch op nummer +32 15 22 14 29.