· 

"All-in" onderhoudsbijdrage is soms duidelijker dan maandelijkse afrekening buitengewone kosten

In een vonnis van de familierechtbank werd ingegaan op een vordering van onze cliënte waarbij werd gesteld dat in dit concrete dossier de terugbetaling van buitengewone kosten voor bijkomende spanningen zorgde voor partijen.

 

Inderdaad de buitengewone kosten zorgen soms voor discussies zodat de rechtbank het wenselijk achtte een forfaitair bedrag op te leggen ter dekking van de bijdrage in de buitengewone kosten.

 

De rechtbank noemt dat een “all-in” onderhoudsbijdrage.

 

De hoogte van dit bedrag is uiteraard afhankelijk van de concrete situatie en de inkomstengegevens van de partijen.  In dit concrete geval werd een onderhoudsbijdrage van 395,00 EUR per maand voorzien.  

 

Op die manier vermijdt men natuurlijk discussies over de buitengewone kosten.