· 

De vergunningverlenende overheid niet langer Oost-Indisch doof: De verstrengde motiveringsplicht bij omgevingsvergunningen aangescherpt

Wanneer een overheid een omgevingsvergunning verleent, kan je als betrokken publiek in een eerste fase beroep aantekenen tegen de omgevingsvergunning bij een hogere overheid. Dit wordt een “administratief beroep” genoemd en heeft als voordeel dat de hogere overheid inhoudelijk een volledig nieuwe beoordeling maakt over de vergunningsaanvraag.

 

Tijdens de administratieve beroepsprocedure dienen de beroepsindieners een beroepschrift in, waarin ze uiteen zetten waarom de hogere overheid de omgevingsvergunning moet weigeren. De vaststaande rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt dat hogere overheid die de vergunningsaanvraag opnieuw beoordeelt, een bijzondere aandacht moet hebben voor de bezwaren en opmerkingen die hierin vermeld staan. Voor deze zaken geldt een verstrengde motiveringsplicht.

 

In een recent arrest van 30 november 2023 waarin ons kantoor een milieuvereniging vertegenwoordigde, verduidelijkt de Raad hoe ver deze bijzondere aandacht moet reiken. Zo is het niet voldoende dat de overheid kortweg stelt dat de bezwaren of opmerkingen onterecht of irrelevant zouden zijn, maar moet zij beargumenteren waarom dat het geval is. Uit de beslissing van de hogere overheid moeten immers de concrete overwegingen blijken op grond waarvan zij deze beoordeling maakte. De motieven moeten zo duidelijk in de beslissing kunnen worden teruggevonden.

 

Hieruit volgt dat de hogere overheid niet louter haar oordeel over de opmerkingen en de bezwaren uit het beroepschrift mag vermelden. Ze moet hier immers dieper op ingaan, en wordt gedwongen om haar beoordeling voldoende te onderbouwen. 

 

De overheid kan de beroepsindiener niet langer afwimpelen en doen alsof ze de opmerkingen en de bezwaren niet gehoord heeft. Op basis van de verstrengde motiveringsplicht, moet ze hem daarentegen inhoudelijk antwoorden waardoor sterke argumenten niet langer zomaar kunnen worden omzeild.

 

Indien de overheid deze verplichting niet naleeft, is het motiveringsbeginsel geschonden en zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning vernietigen.

 

 

Hebt u vragen over een vergunningsprocedure, of wilt u zelf beroep indienen tegen een omgevingsvergunning? Aarzel niet om ons steeds vrijblijvend te contacteren op het nummer 015 22 14 29 of per e-mail op info@advocaten-heist.be.