· 

Problemen bij een erfenis? - deel 2

Na de aanstelling van een gerechtelijke notaris door de familierechtbank zal de notaris de partijen bijeen roepen en kennis nemen van de aanspraken van elke erfgenaam.

 

In dit kader wordt bekeken of er een testament is en of dit al dan niet geldig is.

 

De rechten van elke erfgenaam worden vastgelegd.

 

Tevens moet nagegaan worden wat effectief tot de nalatenschap behoort, dit kan gebeuren in consensus tussen partijen of door middel van het opstellen van een inventaris. Bij het opstellen van een dergelijke inventaris zal op het einde ook een eed moeten afgelegd worden waarbij iedereen zweert dat er niets verduisterd is en dat men ook geen kennis heeft van enige verduistering.

 

 

Als de omvang van de nalatenschap gekend is en ieders rechten in deze, dan kan er overgegaan worden tot het behandelen van de aanspraken in de vereffening en verdeling.