· 

Problemen bij een erfenis? - deel 1

Wat kan u doen als u vaststelt dat er bij een erfenis ernstige problemen ontstaan?

 

Soms ziet u problemen in het kader van de nalatenschap reeds lang op voorhand aankomen maar soms verrast het u ook helemaal: u bent erfgenaam en de andere erfgenamen willen niet tot een correcte vereffening en verdeling komen.

 

In een dergelijk geval bekijken we met u de opties op voorhand. In heel veel gevallen is het mogelijk om de andere partijen uit te nodigen voor een vergadering om alsnog tot een minnelijke regeling te komen. Mits een goede duiding van ieders rechten en plichten kan vaak een procedure vermeden worden.

 

Als het echter niet anders kan dan is het aangewezen om zo snel mogelijk de familierechtbank te vatten.

 

Gezien niemand kan gedwongen worden in onverdeeldheid te blijven kan een verdeling conform art. 3.75 NBW ten allen tijde gevorderd worden.

 

Daarom vorderen we voor de familierechtbank de aanstelling van een gerechtelijke notaris met het oog op de vereffening en verdeling van de onverdeeldheid.

 

De vordering tot aanstelling van een notaris kan niet voor ernstige betwisting vatbaar zijn en kan behandeld worden in korte debatten op de inleidende zitting.