Veiligheid op de werf: wat zijn de verantwoordelijkheden van de bouwheer?

De bewaking van werfveiligheid tijdens bouwwerkzaamheden is cruciaal. Het minste gebrek aan zorgvuldigheid kan resulteren in aanzienlijke schade. 

 

Zo is een aannemer aansprakelijk wanneer deze graafwerkzaamheden uitvoert doch nalaat om eerst de plannen op te vragen en hierdoor uiteindelijk een ondergrondse hoogspanningskabel raakt. Idem wat betreft een aannemer die nalaat een oude muur te stabiliseren waardoor deze omvalt en een dodelijk slachtoffer maakt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er kunnen talloze dingen mislopen wanneer een aannemer niet afdoende zorgvuldig is. 

 

Echter rust deze last niet enkel en alleen op de schouders van de aannemer. De bouwheer speelt evenzeer een belangrijke rol in de werfveiligheid en kan zich niet altijd verschuilen achter de bouwprofessionelen. 

 

De bouwheer heeft de verplichting om de bouwwerkzaamheden mogelijk te maken én om deze in voorzichtige omstandigheden te laten plaatsvinden, dit teneinde de veiligheid van de aannemers en van derden te vrijwaren. Zo dient de bouwheer de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en de aannemers op de hoogte te stellen van potentieel gevaarlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld, indien een brand ontstaat tijdens laswerken omdat de bouwheer de aannemer niet heeft gewezen op de onzichtbare aanwezigheid van brandbaar materiaal, is de bouwheer hiervoor aansprakelijk. 

 

Een gewaarschuwd bouwheer is er twee waard.

 

Bent u betrokken bij een bouwgeschil hieromtrent of wenst u een advies?

 

 

Bij vragen over dit thema kan u zeker bij ons terecht: info@advocaten-heist.be – 015/22 14 29.