· 

Schending Nitraatrichtlijn – veroordeling waterkwaliteit in Vlaanderen

In het vonnis van 21 juni 2023 veroordeelde de Voorzitter van de rechtbank eerste aanleg Brussel het Vlaamse Gewest voor het niet naleven van de Nitraatrichtlijn.

 

Mr. Verstraeten trad op voor vijf vzw’s: Greenpeace Belgium, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, WWF Belgium en Dryade. Samen hebben zij in 2022 het Vlaamse Gewest gedagvaard op grond van de milieustakingswet.

 

Het Vlaams Gewest blijft immers al jaren in gebreke om de norm van 50mg/l die de nitraatrichtlijn oplegt te halen. Meer zelfs, uit de recentste rapporten blijkt dat de waterkwaliteit op verschillende plaatsen in Vlaanderen achteruitgaat.

 

Op grond van artikel 1 van de Milieustakingswet vroegen we dan ook om het Vlaamse Gewest te verplichten om aanvullende maatregelen te nemen om de norm van 50mg/l die de Nitraatrichtlijn oplegt, te bereiken.

 

De Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg volgde onze visie en stelde als volgt:

“Met eisers moet worden vastgesteld dat verweerder hierdoor niet tegemoetkomt aan de verplichtingen die zijn opgelegd door onder meer de artikelen 3 en 5 van de Nitraatrichtlijn – met inbegrip van de bijlagen van richtlijn -, evenals artikel 13 van het Mestdecreet”

 

En:

“De kennelijke inbreuk als bedoeld in artikel 1 van de Milieustakingswet staat vast.

Rekening houdend met deze inbreuk is het gepast maatregelen op te leggen ter voorkoming van (verdere) schade aan het leefmilieu. Deze maatregelen kunnen worden gekaderd binnen artikel 5, lid 5 van de Nitraatrichtlijn zoals gevraagd door eisers. Eisers stellen daarbij terecht dat het niet relevant is op welke wijze verweerder de aanvullende of verscherpte maatregelen neemt, zelfs al zou dit (moeten) gebeuren door middel van een decreetwijziging.”

 

Het vonnis kan u hier raadplegen.

 

 

Indien u verdere vragen heeft bij dit vonnis kan u contact opnemen met ons kantoor op 016/30 14 40 of info@advocaten-leuven.be.