· 

Publiek belang van de boom – klimaatopwarming?

Bij vonnis van 13.06.2023 stelde de Vrederechter te Lier dat twee oude Eikenbomen geen bovenmatige burenhinder aan hun buren berokkenden en bijgevolg niet gesnoeid of gekapt dienden te worden. 

 

Onze cliënt werd gedagvaard door twee buren die grenzen aan de tuin waarop de Eikenbomen zich bevinden. De bomen waren op het moment van dagvaarding minstens 70 jaar oud.

 

Aanvankelijk eisten de buren de kap van de bomen om nadien het kandelaberen te vragen aan de rechtbank. Kandelaberen is echter een ingrijpende techniek die de bomen, volgens een boomverzorger, ernstige schade zou toebrengen en mogelijk ervoor zou zorgen dat ze zouden afsterven.

 

Mr. Verstraeten stelde dan ook dat de bomen een belangrijke rol vervullen in verband met klimaatopwarming, het hitte-eiland effect in de buurt tegengaan en bovendien deel uitmaken van een lokaal maar ecologisch belangrijk mini-bos, gezien de aanwezigheid van vele Eikenbomen in de wijk.

 

De vrederechter gaf onze cliënt gelijk en stelde dat er geen sprake kon zijn van bovenmatige burenhinder. Met andere woorden: de bomen mogen blijven.

 

Zo stelde de Vrederechter onder andere het volgende in het vonnis:

“In tijden van klimaatverandering worden ook onze regio geconfronteerd met temperatuurstijgingen en hittegolven. Bomen vormen een natuurlijke en waardevolle bescherming tegen oververhitting en uitdroging. Ook al heeft de tuin van [verweerder] geen publieke bestemming, toch kan bij analogie geoordeeld worden dat het algemeen belang om gezonde en vitale bomen te behouden en bewaren, mee mag wegen in de beoordeling.”

 

Ook bij het kappen van slechts enkele bomen wordt er aldus rekening mee gehouden dat dit een invloed kan hebben op het klimaat.

 

Het vonnis in kwestie kan u hier vinden.

 

 

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp kan u hieromtrent contact opnemen met ons kantoor op 016 30 14 40 of info@advocaten-leuven.be