Het nut van intredende plaatsbeschrijving inzake pacht

Inzake de woninghuur heeft de intredende plaatsbeschrijving al enige tijd zijn vaste waarde verworven.

 

Sterker nog, het Vlaamse Woninghuurdecreet – van toepassing op woninghuurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019 – maakt het aan partijen verplicht een omstandige intredende plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak én voor gezamenlijke rekening.

 

De Federale Pachtwet voorziet niet in dergelijke uitgebreide verplichting. Wel kan de ene partij de andere verplichten een plaatsbeschrijving te laten opmaken. In geval van weigering kan hij de rechtbank vatten met oog op de aanstelling van een deskundige.

 

Desondanks een intredende plaatsbeschrijving ook bij pachtovereenkomsten een meerwaarde heeft, wordt er in de praktijk weinig gebruik van gemaakt.

 

Een pachtovereenkomst heeft betrekking op overeenkomsten inzake de huur van onroerende goederen die in hoofdzaak worden gebruikt voor het landbouwbedrijf.

 

Denk hierbij voornamelijk aan landbouwgronden alsook aan hoevegebouwen waaronder de stallen een landbouwloodsen.

 

Wat betreft de pacht van de hoevegebouwen kan het nut van een plaatsbeschrijving enigszins worden vergeleken met deze van de woninghuur. Denk daarbij aan schade aan muren of ramen.

 

Maar ook een niet functionerend afvoersysteem of reeds versleten dranghekken kunnen daarbij in worden opgenomen.  

 

Ook aangaande landbouwgronden heeft de plaatsbeschrijving bij intrede een enorm nut.

 

Zo kan bij een tegensprekelijk bodemkundig onderzoek worden vastgesteld wat het waardenniveau is van de bodem en uit welke mineralen de grond is samengesteld  bij intrede.

 

Het is dan aan de pachter om er bij uittrede voor te zorgen dat de bodem niet in waarde is verminderd en hetzij eventuele waardevermindering te vergoeden, dan wel de nodige werken te organiseren om de grond terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

 

 

Heb je bijkomende vragen, dan kan u ons steeds contacteren voor een afspraak, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be  dan wel telefonisch op nummer +32 16 30 14 40.