Een geschil beëindigen door middel van een dading

Een dading is een bijzondere vorm van een vaststellingsovereenkomst.

 

Bij een vaststellingsovereenkomst verbinden partijen zich ten aanzien van elkaar om de “juridische waarheid vast te stellen”. Partijen beëindigen of voorkomen dus een onzekerheid of een geschil door zelf te bepalen wat tussen hen rechtens geldt.

 

Bij een dading of een dadingsovereenkomst staan wederzijdse toegevingen centraal. Deze toegevingen hoeven in geen geval gelijk of evenwaardig te zijn; evenmin houden ze een erkenning in namens partijen.

 

Wanneer partijen een dading sluiten, stellen zij een tussen hen bestaande rechtsverhouding, welke onzeker is en waarover partijen een geschil (dreigen te) hebben, definitief vast door middel van wederzijdse toegevingen.

 

Het definitieve karakter houdt in dat het geschil voorgoed wordt beëindigd, zonder dat hierop kan worden teruggekomen en zonder tussenkomst van een rechter.

 

Een tussen partijen onderhandeld akkoord wordt aldus geofficialiseerd. Het voorwerp en de inhoud van het akkoord is vrij te bepalen door partijen. 

 

Wenst u een dadingsovereenkomst te sluiten, ondervindt u problemen met een bestaande dading of wenst u een advies?

 

 

Bij vragen over dit thema kan u zeker bij ons terecht: info@advocaten-leuven.be – 016/30 14 40.