· 

De projectvergadering

De omgevingsvergunning Street maakt het mogelijk om voorafgaand aan een project initiatief te nemen en een overleg te organiseren met de overheid.

De bedoeling hiervan is uiteraard om een afstemming te vinden tussen de overheid en de projectaanvrager en om na te gaan of een eventueel project al dan niet haalbaar is. Zo wordt vermeden dat een nutteloze procedure wordt opgestart en kan eventueel door de aanvrager nog een wijziging aangebracht worden alvorens de aanvraag effectief in te dienen.

 

Het is ook mogelijk om in deze fase derden uitnodigen om te overleggen.

 

Indien u hierover vragen hebt, kan u steeds terecht op ons kantoor waar we u zullen bijstaan in complexe dossiers inzake omgevingsrecht.

 

U kan ons bereiken via mail op info@advocaten-heist.be of telefonisch op het nummer 015/22 14 29