· 

Wering laattijdige stukken in het kader van een gerechtelijke vereffening en verdeling

In het kader van een gerechtelijke vereffening en verdeling (van bv. een nalatenschap, huwelijksvermogen) dienen partijen hun  aanspraken en stukken over te maken aan de notaris en de overige partijen binnen welbepaalde termijnen, die hetzij minnelijk werden overeengekomen hetzij wettelijk worden bepaald.

Van zodra stukken laattijdig worden overgemaakt dienen deze stukken te worden geweerd en kunnen zij niet in aanmerking worden genomen.

Art. 1220 §1 Ger.W. bepaalt immers dat behoudens akkoord van alle partijen of ontdekking van nieuwe feiten of stukken van overwegend belang, de notaris-vereffenaar geen rekening houdt met aanspraken, opmerkingen en stukken die na het verstrijken van de overeengekomen of wettelijke termijnen zijn aangebracht.

 

De notaris heeft geen enkele beoordelingsmarge om laattijdig neergelegde stukken toch in aanmerking te nemen.

 

Bij vragen over dit thema kan u zeker bij ons terecht: info@advocaten-heist.be – 015/22 14 29