· 

Geluidsnormen bij het verlenen van een milieuvergunning

Recent vernietigde de Raad van State een beslissing van de Deputatie waarbij de Deputatie een onder voorwaarden een milieuvergunning had verleend.[1] Meester Johan Verstraeten trad in deze zaak op voor de verzoekende partij wiens beroep bij de Deputatie tegen de milieuvergunning in kwestie gedeeltelijk werd ingewilligd.

 

De Raad oordeelde dat de Deputatie in de fout was gegaan door te oordelen dat bijlage 4.5.4 bij Vlarem II niet van toepassing zou zijn voor alle geluidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten in deze specifieke zaak. Verzoeker had namelijk overlast van het geluid van lossende en ladende vrachtwagens. Volgens de Raad maakt dit geluid wel degelijk incidenteel geluid uit, dat door de betrokken exploitatie geproduceerd werd en had de Deputatie aldus dit feit en de geluidsnorm in bijlage 4.5.4 van Vlarem II mee in beschouwing moeten nemen toen zij de milieuvergunning verleende.

 

De Raad van State vernietigde dan ook de beslissing van de Deputatie.

 

Indien U een beslissing voor de Raad van State wenst aan te vechten of vragen hebt over dit artikel kan u contact opnemen met ons kantoor via 015/22 14 29 of info@advocaten-heist.be

 [1] RvS, nr. 254.625 van 29 september 2022