Het tijdig en gemotiveerd protest van een factuur

Indien u een factuur ontvangt maar deze betwist, dient u deze tijdig én gemotiveerd te protesteren. 

 

Het doel van het motiveren van het protest bestaat erin dat de uitschrijver van de factuur moet kunnen begrijpen wat precies de klachten zijn van de bestemmeling van de factuur. 

De uitschrijver moet in staat worden gesteld om deze klachten op hun juistheid te beoordelen. 

 

Een factuur kan reeds vóór de ontvangst ervan worden geprotesteerd. Dit wil zeggen dat de uitschrijver rekening dient te houden met argumenten of standpunten die de bestemmeling reeds op voorhand ter kennis heeft gebracht en waarvan de uitschrijver weet dat deze zullen worden opgeworpen wanneer de bestemmeling de factuur ontvangt. In dat geval kan een louter tijdig protest voldoende zijn om de factuur geldig te protesteren. 

 

Uiteraard dient dit geval per geval te worden beoordeeld. 

 

Wanneer de factuur laattijdig of zonder (afdoende) motivering wordt geprotesteerd, wordt u geacht de factuur én de algemene voorwaarden die hierop voorkomen te hebben aanvaard.

 

Let op, er is wel een onderscheid in het bewijsrecht tussen een gebrek aan betwisting door een onderneming-bestemmeling of een particulier-bestemmeling. 

 

Indien u een onderneming bent, levert een door u aanvaarde of niet binnen een redelijke termijn betwiste factuur reeds bewijs op van een ontstane rechtshandeling. D.w.z. dat het recht rechtsgevolgen heeft verbonden aan de wilsverklaring van de onderneming en er bijgevolg een verbintenis is ontstaan in hoofde van de onderneming-bestemmeling, namelijk het betalen van de factuur. 

 

Wanneer u een particulier bent, kan een gebrek aan betwisting niet worden beschouwd als een aanvaarding van een factuur, behalve wanneer deze afwezigheid van betwisting een omstandig stilzwijgen uitmaakt. Dit betekent dat het stilzwijgen enkel en alleen als een aanvaarding kan worden geïnterpreteerd. De uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van een factuur door een persoon die geen onderneming is, maakt een feitelijk vermoeden uit. 

 

De onderneming-bestemmeling wordt aldus strenger beoordeeld dan de particulier-bestemmeling. 

 

Wenst u een factuur te protesteren, bent u reeds verwikkeld in een discussie hieromtrent of wenst u een advies?

 

Bij vragen over dit thema kan u zeker bij ons terecht: info@advocaten-heist.be – 015/22 14 29