· 

Hoe verloopt de vereffening en verdeling van een scheiding officieel?

 

In elke situatie wordt er getracht om tot een minnelijke regeling te komen.

 

Vaak is het moeilijk voor u en uw partner om hierover een gesprek te hebben. Met respect voor de emoties van elk is het nuttig dat iemand met kennis van zaken tracht een oplossing voor te stellen.

 

In een officiële vereffening en verdeling wordt er ook steeds getracht om tot een minnelijke regeling te komen, zelfs nadat de rechtbank een gerechtelijke notaris heeft aangesteld.

 

Indien dat niet lukt, zal er een eerste vergadering plaats hebben met de partijen en advocaten op het kantoor van de door de rechtbank aangestelde notaris en zal deze een proces-verbaal van opening van werkzaamheden opstellen.

 

Iedereen zal dan zijn standpunt en bewijsstukken kunnen overhandigen, waarna de notaris in een zogenaamde staat van vereffening en verdeling, een beslissing neemt.

 

Daarna kan er opnieuw vergaderd worden om tot een akkoord te komen. Indien dat niet het geval is en indien men het niet eens is met de beslissing van de notaris kan de zaak voorgelegd worden aan de familierechtbank, die dan uiteindelijk de knoop zal doorhakken.

 

Het spreekt voor zich dat bij een gerechtelijke procedure bijstand van een advocaat nodig is en het aangewezen is dergelijke zaken goed op voorhand voor te bereiden.