· 

Hoe verloopt de vereffening en verdeling van een scheiding officieel?

Er zijn in het algemeen twee manieren om tot een echtscheiding te komen.

 

De eerste manier, die het vaakst voorkomt op ons kantoor, is deze van de echtscheiding met onderlinge toestemming.

 

Dit betekent dat wij trachten een overeenkomst te bereiken over alle aspecten, met andere woorden zowel over problemen van de kinderen als over financiële zaken.

 

De tweede manier is de echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting. Deze moeilijke term houdt in dat er niet over alles een akkoord is.

 

De echtscheiding wordt aangevraagd en de rechtbank spreekt deze uit.

 

Waar er veel gesproken wordt over een vechtscheiding, stellen we vandaag vast dat dit slechts in de minderheid van gevallen nog voorkomt.

 

Over heel wat punten kan een overeenkomst bereikt worden en zo kan een echtscheiding op drie maanden tijd uitgesproken worden.

 

Wanneer één van de partijen dwarsligt kan dit maximaal één jaar duren.

 

In deze tweede optie worden de punten waarover geen overeenstemming bereikt wordt, voorgelegd aan de rechtbank en wordt de zaak gepleit.

 

Uiteraard is het van belang om dergelijke zaken goed voor te bereiden en is het best om een afspraak te maken om uw situatie grondig op voorhand te bekijken.