· 

Beslagrechtbank veroordeelt Vlaams Gewest tot dwangsom voor gebrekkig (lucht-)beleid

Na een vorige veroordeling door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op 10 oktober 2018 werd het Vlaams Gewest verplicht om een luchtkwaliteitsplan op te stellen binnen het jaar om de periode van overschrijding van grenswaarden zo kort mogelijk te houden.

 

Echter, de Vlaamse overheid bleef opnieuw in gebreke.

 

De rechtbank stelt vast dat het Vlaamse plan geen tijdschema bevat om de doelstellingen uit te voeren.

“De resultaatsvereiste om een tijdschema voor de uitvoering van de maatregelen te voorzien is duidelijk en ondubbelzinnig. De rechtbank stelt vast dat het Luchtbeleidsplan 2030 geen dergelijke tijdschema voor de uitvoering bevat. “ (p.17)

 

Nog kritischer is de volgende bedenking:

 

“Bovendien blijken de aangegeven tijdstippen vooral in het verleden te liggen, en dus een opsomming te bevatten van reeds genomen maatregelen. Duidelijke tijdschema’s voor de uitvoering van maatregelen die in de toekomst zullen worden uitgevoerd om toekomstige overschrijdingen van de jaren grenswaarden te verhinderen ontbreken ook voor die maatregelen. “ (p.18)

 

Indien u hierover vragen heeft, kan u ons steeds contacteren op 015/22.14.29 of info@advocaten-heist.be

 

Uit dit dossier blijkt dat wij ervaring hebben met procedures tegen overheden en kunnen dwingen tot het nemen van de passende maatregelen.

 

Download
Beschikking.pdf
Adobe Acrobat document 831.1 KB