· 

Grondwettelijk Hof verzet zich tegen uitholling openbaarheid van bestuur

Het Grondwettelijk Hof sprak zich recent uit over een wet waarin het overheidsbedrijf Delcredere buiten de openbaarheid van bestuur werd geplaatst. De wetgever was van oordeel dat de mogelijkheid voor particulieren en belangengroepen om inzage te nemen in de documenten van de dienst de goede werking ervan verstoorde.

 

Het Grondwettelijk hof oordeelde echter dat de openbaarheidswetgeving reeds waarborgen inhoudt ter bescherming van de bedrijfsgeheimen van de dienst, waardoor een algemene uitzondering op het principe van de openbaarheid niet kon worden aanvaard. De wetsbepaling werd dan ook vernietigd.

 

Mr. Verstraeten stond de verenigingen bij die de vernietiging van het wetsartikel hadden verzocht.

 

Een analyse van het arrest door Mr. Verstraeten vindt u hier.

 

Een analyse van het arrest door Prof. dr. Dirk Voorhoof vindt u hier.