· 

Echtscheiding door onderlinge toestemming zonder persoonlijke verschijning van de partijen

In het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) dienden sedert september 2014 partijen slechts één maal (ipv 2 maal) persoonlijk te verschijnen voor de rechtbank, waarbij zij alsdan aan de rechtbank bevestigden te willen scheiden.

Indien partijen op het ogenblik van de neerlegging van het verzoekschrift strekkende tot EOT reeds meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden leven, kon de procedure zelfs schriftelijk verlopen. Partijen dienden alsdan niet langer persoonlijk te verschijnen.

Vanaf 01/09/2018 verloopt de procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming steeds schriftelijk, zelfs indien partijen nog geen 6 maanden feitelijk gescheiden leven. Het is aldus voldoende om een verzoekschrift in te dienen bij de bevoegde familierechtbank.

In welbepaalde gevallen kan de rechtbank nog verzoeken om de persoonlijke verschijning van partijen, doch in principe is zulke persoonlijke verschijning aldus niet meer nodig.

De procedure om tot een EOT te komen is dan ook opnieuw vereenvoudigd.

 

Dit neemt uiteraard niet weg dat nog steeds welbepaalde vormvoorschriften bij neerlegging van het verzoekschrift dienen nageleefd te worden. Uiteraard kunnen wij u bijstaan bij het opstellen van het verzoekschrift en de eventuele overeenkomst EOT en u het nodige advies geven.