· 

Een tweede huwelijk – zullen mijn kinderen uit eerste huwelijk nog erven?

U heeft de liefde van uw leven ontmoet en gaat trouwen. 

Wat zijn de gevolgen van een huwelijk voor uw kinderen uit een vorige relatie en voor uw nieuwe echtgeno(o)t(e) en eventuele kinderen uit uw nieuwe huwelijk bij uw overlijden?

Uw kinderen blijven steeds uw wettelijke erfgenamen. 

Door uw huwelijk verkrijgt uw echtgeno(o)t(e) bij uw overlijden als langstlevende echtgeno(o)t(e) het vruchtgebruik van de nalatenschap 

Uw kinderen (ongeacht of deze uit het eerste of tweede huwelijk geboren zijn) zullen op dat ogenblik aldus slechts kunnen beschikken over de naakte eigendom van de nalatenschap.

Kinderen uit een tweede huwelijk verkrijgen dezelfde rechten in uw nalatenschap als kinderen uit uw eerste huwelijk. 

Door het opstellen van huwelijkscontract kan u bijkomende maatregelen treffen. 

Vooraleer in het huwelijksbootje te stappen, is het dan ook aangewezen om u goed te laten adviseren. Uiteraard kan u ons kantoor hierover steeds contacteren via info@advocaten-heist.be