· 

Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding en zware fout – Wederzijdse overspelige relaties

Overeenkomstig art. 301 §2 Burgerlijk wetboek kan aan de behoeftige echtgenoot een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding worden toegekend. 

De rechtbank kan evenwel de toekenning van zulk persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding weigeren, indien de onderhoudsplichtige echtgenoot bewijst dat de onderhoudsgerechtigde echtgenoot een zware fout heeft begaan die de voortzetting van de samenleving onmogelijk maakte.

Zulke zware fout zal naar billijkheid door de rechtbank worden beoordeeld. 

Zo kan bijvoorbeeld het houden van een overspelige relatie een reden zijn om te worden uitgesloten van het recht op een onderhoudsbijdrage na echtscheiding.

Wat gebeurt er indien beide echtgenoten een overspelige relatie onderhouden?

In dat geval zal de volgorde van de eventuele zware fouten van belang zijn. 

Ingeval de overspelige relatie van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot ontstond voor de aanvang van de overspelige relatie van de onderhoudsplichtige echtgenoot, dan zal waarschijnlijk het recht op een persoonlijke onderhoudsbijdrage vervallen. De onderhoudsgerechtigde echtgenoot beging immers een zware fout die de verdere samenleving onmogelijk maakte.

Ingeval de overspelige relatie van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot ontstond na de aanvang van de overspelige relatie van de echtgenoot, vervalt het recht op een onderhoudsbijdrage niet. Op het ogenblik dat de zware fout gepleegd werd, was immers verdere samenleving reeds onmogelijk gemaakt door de overspelige relatie van de onderhoudsplichtige echtgenoot.