· 

Wildparkeren: bezint eer ge begint

Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt. Je gaat naar een concert, een tentoonstelling of een ander evenement, maar je bent niet de enige met dat idee. Parkeerplaats vinden is een ware nachtmerrie. Na een half uur rondjes rijden, hoopvol worden bij het zien van een parkeerplaats om die hoop vervolgens te zien vervliegen bij het zien van de Smart die zich toch al op die plaats blijkt te bevinden, zie je een verlaten terrein. Naast dit terrein staan borden die aangeven dat personenwagens dit terrein niet mogen betreden en dat de eigenaar van het terrein niet aangesproken kan worden voor ongevallen. Maar ach, het is zondag / het is laat/ er is daar niemand. Wat kan er nu mis gaan?

De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen heeft op 13 februari 2017 kunnen vaststellen wat er mis kan gaan.

Dhr. M.D. was werkzaam als havenarbeider. Hij had zijn wagen geparkeerd op een privéterrein aan de Antwerpse haven, ter hoogte van het schip waar hij die dag werkzaam zou zijn. Aan de ingang van dit terrein stonden borden die aangaven dat personenwagens dit terrein niet mogen betreden en dat de eigenaar van het terrein niet aangesproken kan worden voor ongevallen.

Vervolgens is er een heftruck van de onderneming, die op het privaat terrein gevestigd was, op de wagen van dhr. M.D. gebotst.

De onderneming, die op het privaat terrein gevestigd was, stelde dat ze niet aangesproken kon worden voor de veroorzaakte schade aangezien de borden haar van enige verantwoordelijkheid voor ongevallen ontheven.

De rechtbank onderzocht of de uitsluiting van aansprakelijkheid zoals verwoord op de borden aan de ingang van het privaat terrein, ook wel een exoneratiebeding genoemd, tegen dhr. M.D. kon worden aangewend. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Dat dhr. M.D. kennis heeft genomen of redelijkerwijze kon nemen van de inhoud van dit exoneratiebeding
  • Voordat er een contract tot stand is gekomen
  • Dat dhr. M.D. dit exoneratiebeding heeft aanvaard. Dit kan evenwel ook worden afgeleid uit het omstandig stilzwijgen van dhr. M.D. en moet dus met andere woorden blijken uit bepaalde elementen zoals de afwezigheid van uitdrukkelijk protest

De rechtbank oordeelde dat dhr. M.D. redelijkerwijs kennis had genomen van de borden. Uit de foto’s die door de onderneming werden bijgebracht bleek dat de borden op een opvallende plaats werden aangebracht, met duidelijke letters en in begrijpelijke bewoordingen.

De rechtbank oordeelde dat dhr. M.D. kennis kreeg van het exoneratiebeding bij het betreden van het terrein. Tevens werd er rekening gehouden met het feit dat er een algemene bekendheid is dat dergelijke borden terug te vinden zijn aan de ingang van nagenoeg elk dusdanig privéterrein in de haven van Antwerpen.

Ten slotte stelde de rechtbank vast dat er sprake was van aanvaarding door omstandig stilzwijgen. Dhr. M.D kwam als havenarbeider regelmatig op het terrein en was dus bekend met de inhoud van die terreinborden, de regels eigen aan het havengebied en de gevaren die bestonden op de kaaien. Door de borden bewust te negeren en zijn voertuig op te stellen langs de kant van de kaai, oordeelde de rechtbank dat hij het exoneratiebeding had aanvaard.

Om deze redenen oordeelde de rechtbank dat dhr. M.D. zelf diende in te staan voor de schade aan zijn wagen.

Parkeer u aldus reglementair! Wordt u toch geconfronteerd met een verkeersongeval of een ander probleem inzake de verkeersreglementering, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren.

 

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Hou dan in het achterhoofd dat u in het kader van deze rechtsbijstandverzekering in principe het recht heeft om vrij de advocaat te kiezen die u in casu het meest bekwaam acht om uw zaak te behandelen.