· 

Medische en psychologische proeven opgelegd door rechtbank: wat nu?

Wanneer men door de rechter veroordeeld wordt tot een boete en een rijverbod, kan het terugkrijgen van het rijbewijs door de rechter afhankelijk worden gemaakt van het slagen in medische en /of psychologische proeven.

Het doel van beide testen is om de rijgeschiktheid van de veroordeelde chauffeur na te gaan.

Na uw veroordeling tot een rijverbod zal u uw rijbewijs dienen af te geven op de griffie van de betrokken rechtbank.

U krijgt dan van de griffie een keuzelijst met alle erkende instellingen. U moet aanduiden bij welke instelling u uw herstelonderzoek wenst te doen en deze lijst binnen de maand opsturen naar het parket. Het parket zal dan zelf de gekozen instelling inlichten.

Indien u niet binnen de maand reageert, zal het parket zelf een instelling aanduiden waar u het herstelonderzoek moet laten uitvoeren en dient u zelf contact opnemen met deze instelling.

Het psychologisch herstelonderzoek duurt gemiddeld 2 uur en bestaat uit drie delen: een gesprek met de psycholoog, het invullen van vragenlijsten en het uitvoeren van computertesten.

Het medisch onderzoek duurt gemiddeld 20 minuten. Via een gesprek en een medisch onderzoek gaat de arts na of je lichamelijk en geestelijk voldoet aan de wettelijke medische minimumnormen.

Na het afleggen van de onderzoeken, zal het besluit van de arts en de psycholoog zo snel mogelijk worden opgestuurd naar de betrokken chauffeur, de griffie en het parket.

In 2017 kost een medisch onderzoek 95 euro en een psychologisch onderzoek 321 euro.

Aangezien de prijs van deze onderzoeken hoog is, is het belangrijk dat aan de rechter gevraagd wordt om deze kosten in mindering te brengen van de opgelegde geldboete.