· 

Opschorting van heffing voor leegstand of verwaarlozing

De Vlaamse regering is van mening dat leegstand en verwaarlozing van eigendommen moet worden bestreden. Om stedelijk verval tegen te gaan, zal ze eigenaars van leegstaande of verwaarloosde panden dan ook onderwerpen aan de zogenaamde leegstandsheffing.

 

De verschuldigde belasting zal worden berekend op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI), zoals gekend op 1 januari van het aanslagjaar. De overheid zal zowel het KI van het perceel waar het leegstaande goed zich op bevindt gebruiken, als het KI van alle andere opstallen op het perceel, en alle aangrenzende percelen van dezelfde eigenaar. Op deze manier kan de verschuldigde heffing beduidend oplopen.

 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen eigenaars een opschorting van de belasting aanvragen, waardoor ze tijd krijgen om maatregelen te nemen tegen de leegstand of verkrotting van hun eigendommen. Deze opschorting dient te worden aangevraagd bij Ruimte Vlaanderen per aangetekende zending, en zal enkel worden toegekend in de eigenaar aan een reeks voorwaarden voldoet. De opschorting kan worden toegekend voor zowel private woningen als voor bedrijfsruimtes.

 

 

Indien uw pand wordt geregistreerd wegens leegstand of verkrotting bestaat de mogelijkheid om een opschorting van heffing aan te vragen, en op die manier van de overheid een gratieperiode te bekomen om de leegstand of verkrotting te verhelpen. Advocaten-Heist kan u hierin bijstaan. Neem contact op via info@advocaten-heist.be