· 

De wet van 31 juli 2017 hervormt het erfrecht ernstig - deel 2

Over hoeveel mag men zelf beschikken tijdens zijn leven? Hoeveel mag men schenken?

Zoals in een vorig blogbericht aangegeven, moeten we daarvoor bekijken hoeveel de nalatenschap in zijn totaliteit omvat.

In de vroegere wet was het beschikbaar deel anders naargelang het aantal kinderen dat men had.

Voor wie één kind had, bepaalde de wet dat men over de helft van zijn nalatenschap vrij kon beschikken. De andere helft was dus gereserveerd voor het enig kind.

Indien men twee kinderen had, kon men vrij beschikken over 1/3de. Met andere woorden, 2/3de was voorbehouden voor de twee kinderen.

Indien men drie of meer kinderen had, kon men slechts beschikken over 1/4de.

Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet op 1 september 2018 is in alle gevallen het beschikbaar deel hetzelfde, namelijk de helft.

Het aantal kinderen maakt niet uit.

Meer weten? Neem contact op via info@advocaten-heist.be