· 

De wet van 31 juli 2017 hervormt het erfrecht ernstig - deel 1

Wat is een inbreng, inkorting, een schenking op voorschot, een schenking vooruit en buiten deel?

Het gebeurt dat iemand voor zijn overlijden een schenking doet aan zijn/haar kind(eren).

Op die manier kan iemand bevoordeeld zijn bij de latere erfenis.

Om die reden gaat men later bij het overlijden wat geschonken is opnieuw inbrengen in het geheel van wat geërfd wordt.

Deze inbreng gebeurt alleen met schenkingen op voorschot en dit staat dan tegenover de schenking vooruit en buiten deel.

Wat op voorschot geschonken is, wordt terug bij de nalatenschap geteld om de gelijkheid van alle erfgenamen na te gaan.

Deze rekenoefening moet ook gebeuren opdat kan nagegaan worden wat de totale erfenis inhoudt en wat de overledene kon wegschenken op basis van zijn beschikbaar deel.

Wanneer de overledene meer heeft geschonken dan wettelijk kon volgens het beschikbaar deel, kan er een inkorting gevorderd worden.

Over hoeveel mag men zelf beschikken tijdens zijn leven? Hoeveel mag men schenken?

U leest het in het blogbericht van 17 september 2018.