· 

Heeft een kind dat geen respect toont aan zijn ouders nog recht op een onderhoudsbijdrage?

Beide ouders zijn aan hun minderjarige of studerende kinderen overeenkomstig hun middelen een bijdrage verschuldigd in het levensonderhoud, de opvoeding en passende opleiding tot hun opleiding voltooid is (en zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien).

 

Overeenkomstig art. 371 B.W. geldt dat een kind respect en eerbied dient te tonen ten aanzien van zijn ouders.

Het tonen van respect en eerbied voor de ouders houdt bijvoorbeeld in dat het kind de onderhoudsplichtige ouder op de hoogte houdt over de studies of deze raadpleegt over de voortzetting van de studies.

 

Indien het kind onvoldoende respect en eerbied toont ten aanzien van zijn ouders door het weigeren van informatie over de studie komt volgens bepaalde rechtspraak de onderhoudsverplichting van de ouders te vervallen.

 

Bij arrest uitgesproken door het Hof van Cassatie op 03/06/2010 wordt evenwel zeer categoriek geoordeeld dat de afwezigheid van respect van een kind ten aanzien van zijn ouders geen wettelijke uitsluitingsgrond kan vormen voor het recht op een onderhoudsbijdrage van een kind.

 

Een ouder die niet op de hoogte was van de studiekeuze van de kinderen en evenmin dienaangaande werd geraadpleegd kan aldus niet ontslaan worden van zijn verplichting om een onderhoudsbijdrage te betalen voor zijn kinderen.

Zie: Cass. 03/06/2010, Arr. Cass. 2010, 1618