· 

Het nieuwe erfrecht

Door de wet van 6 juli 2017 worden de regels inzake het verwerpen van een nalatenschap grondig veranderd.

Waar dit voorheen de bevoegdheid was van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, zal u dit voortaan bij de notaris moeten doen.

De notaris zal hiervoor een plechtige akte moeten opstellen.

Daarna wordt dit bekend gemaakt door publicatie in het Belgisch Staatsblad binnen de 15 dagen na de akte.